Deze kernovertuigingen vormen het fundament waarop Rumah Bapaku is gebaseerd.

Wij geloven dat:

    De Bijbel het onfeilbare Woord van God is, geïnspireerd door de Heilige Geest, en het bevat elk antwoord op de problemen van de mens.

  • Er één God is, die eeuwig bestaat in drie personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
  • God Liefde is en Hij houdt van alle mensen. Het is Zijn verlangen om uit te reiken naar mensen die arm zijn, onderdrukt, weduwe of wees, en om de ontroostbaren te genezen.
  • Jezus Christus werd verwekt door de Heilige Geest, en geboren uit de Maagd Maria. Hij leidde een zondeloos leven, nam al onze zonden op zich, is gestorven en weer opgestaan, en is gezeten aan de rechterhand van de Vader als onze mediator en advocaat.
  • De Heilige Geest, de derde persoon van de Godheid, zondige mensen veroordeelt en dat Hij gelovigen doopt, in hen huist, hen bestempelt en onderscheidt voor een heilig leven; dat Hij van dag tot dag gelovigen behoedt en kracht geeft; dat Hij de Leraar is van het Woord van God en de gids voor het dagelijks leven.
  • De mens is geschapen naar het beeld van God, maar door zonde van God gescheiden. Zonder Jezus kunnen we geen relatie hebben met God.
  • We een persoonlijke relatie met God kunnen hebben door middel van verlossing, het geschenk van God aan de mens. Het is niet het gevolg van wat we doen, maar het is alleen verkrijgbaar door de onverdiende gunst van God. Door te erkennen dat we gezondigd hebben en te geloven in de dood, begrafenis en opstanding van Christus, en het aanvaarden van Hem als Heer, kunnen we in eeuwigheid met God doorbrengen.
  • Jezus zal terugkeren en al degenen die Hem hebben geaccepteerd als Verlosser meenemen voor een eeuwigdurend leven naar de hemel.